Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem na potrzeby Oddziału Pulmonologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem na potrzeby Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-23/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 05-10-2022
Załączniki w wersji edytowalnej 05-10-2022
Odpowiedzi na pytania 07-10-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-10-2022
Print Friendly, PDF & Email