Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-18/22

Zaproszenie do składania ofert 25-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 25-08-2022
Odpowiedzi na pytania 29-08-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pakiet 1, 2 i 3 08-09-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 4 08-09-2022
Print Friendly, PDF & Email