Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-17/22

Zaproszenie do składania ofert 17-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 17-08-2022
Odpowiedzi na pytania 22-08-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet 1, 2, 3 i 4 30-08-2022
Print Friendly, PDF & Email