Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy: A.ZP-24-12/21.

Zaproszenie do składania ofert 25-11-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-11-2021
Odpowiedź na pytania 01-12-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09-12-2021
Print Friendly, PDF & Email