Dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników wraz z kompletem materiałów kontrolnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu koagulologii na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11/21.

Zaproszenie do składania ofert 26-10-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 – 3 w wersji edytowalnej 26-10-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-11-2021
Print Friendly, PDF & Email