Dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-2/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-11
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-11
Odpowiedź na pytania 2021-03-15
UWAGA! Modyfikacja 2021-03-17
Zmodyfikowane zaproszenie do składania ofert 2021-03-17
Odpowiedź na pytania (2) 2021-03-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-25
Print Friendly, PDF & Email