Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-1/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-10
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-18
Print Friendly, PDF & Email