Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0106/20 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” 

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20

 Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografy komputerowe, aparaty RTG),
 • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą MZ,
 • zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (mobilnego punktu poboru krwi – krwiobusa),
 • przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu,
 • inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach,
 • inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną,
 • zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali,
 • zakup 3 rezonansów magnetycznych, które nie znajdują się na liście MZ natomiast środki przeznaczone na ich zakup nie przekraczają 20% wartości dofinansowania.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.

Cel projektu: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów do walki z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w ramach projektu w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” obejmuje w szczególności zakup:

 1. Bramek do dezynfekcji
 2. Bronchoskopu
 3. Bronchofiberoskopów
 4. Defibrylatorów z wyposażeniem
 5. Wideolaryngoskopów z wyposażeniem

Okres realizacja projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Wartość dofinansowania: 530 816,95 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email