Przeglądy techniczne i konserwacja tomografu komputerowego wraz z osprzętem i aparatów RTG.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz aparatów RTG, znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-23/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 -4 w wersji edytowalnej 30-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i nieważnieniu postępowania pakiet nr 2 i 3. 20-01-2021
Print Friendly, PDF & Email