Dzierżawa koncentratorów tlenu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na potrzeby  Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-21/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-12-2020
Odpowiedź na pytania 18-12-2020
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dn. 18.12.2020r. 21-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2020
Print Friendly, PDF & Email