Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-22/20

Zaproszenie do składania ofert 15-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-12-2020
Odpowiedź na pytania 18-12-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 18-12-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2 w wersji edytowalnej 18-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2020
Print Friendly, PDF & Email