Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-20/20.

Zaproszenie do składania ofert 08-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 08-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-12-2020
Print Friendly, PDF & Email