Dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w tym: Pakiet nr 1:  łóżka szpitalne regulowane ręcznie wraz z materacami piankowymi zmywalnymi w ilości 16 sztuk, Pakiet nr 2: łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem w ilości 4 sztuk, Pakiet nr 3: szafki przyłóżkowe w ilości 13 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-16/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-10-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-10-2020
Odpowiedź na pytania 05-11-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 05-11-2020
zmodyfikowany formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia 05-11-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania pakiet nr 3 10-11-2020
Print Friendly, PDF & Email