Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych
i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy A.ZP-24-17/20.

Zaproszenie do składania ofert 2020-10-12
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2020-10-12
Odpowiedź na pytania 2020-10-15
Informacja o wyborze oferty pakiet nr 2 i unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 3. 2020-10-27
Print Friendly, PDF & Email