Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.24-14/20.

Zaproszenie do składania ofert 10-09-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 10-09-2020
Odpowiedź na pytania 16-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-10-2020
Print Friendly, PDF & Email