Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11a/20.

Zaproszenie do składania ofert 12-06-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1i 2 w wersji edytowalnej 12-06-2020
Odpowiedź na pytania 18-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 3. 24-06-2020
Print Friendly, PDF & Email