Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-05-2020
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej nr 1 i 2 15-05-2020
Odpowiedź na pytania 21-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email