Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-6/20

Ogłoszenie o zamówieniu 20-03-2020
SIWZ 20-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 20-03-2020

 

Print Friendly, PDF & Email