Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem (aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2013r., po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora) i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, płynów i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 28-02-2020
SIWZ 28-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 28-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31-03-2020
Print Friendly, PDF & Email