Dostawa materiałów opatrunków.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/20.

Zaproszenie do składania ofert 20-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 20-02-2020
Odpowiedź na pytania 25-02-2020
Informacja o wyborze oferty (pakiet nr 2) i nieważnieniu postępowania (pakiet nr 1) 04-03-2020
Print Friendly, PDF & Email