Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-271-1/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-02-2020
SIWZ 06-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 06-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 14-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-02-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02-03-2020
Print Friendly, PDF & Email