Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-12-2019
SIWZ 03-12-2019
zał. nr 1 do siwz 03-12-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 03-12-2019
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 13-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email