Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Pakiet nr 1 – Wykonywanie biopsji.

Pakiet nr 2 – Konsultacje onkologiczne w poradni.

Pakiet nr 3 – Konsultacje onkologiczne w poradni, udział w konsyliach wielospecjalistycznych.

Pliki ofertowe – 02.12.2019

Klauzula informacyjna konkurs pakiety – 02.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 2 i Pakiet 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1

Print Friendly, PDF & Email