Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-17/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-11-28
Załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 2019-11-28
Informacja o wyborze oferty 2019-12-11
Print Friendly, PDF & Email