Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20/19

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25-11-2019
SIWZ 25-11-2019
zał. nr 1 do siwz 25-11-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 25-11-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 03-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email