Przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/19

Ogłoszenie o zamówieniu 27-05-2019
SIWZ 27-05-2019
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia 27-05-2019
Zał 2-8 do siwz w wersji edytowalnej 27-05-2019
Zmiana treści siwz – przedmiar robót 06-06-2019
Zmodyfikowany przedmiar robót 06-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email