Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami, kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania badań immunochemicznych. Przedmiot obejmuje nadzór serwisowy analizatora oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. znak postępowania A.ZP-24-8/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-05-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-05-22
Odpowiedź na pytania 2019-05-28
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-05-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-30
Print Friendly, PDF & Email