Dostawa bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7/19

Zaproszenie do składania ofert                                02-05-2019

Informacja o unieważnieniu postępowania          17-05-2019

Print Friendly, PDF & Email