Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.8/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-16
SIWZ 2019-04-16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-16
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-26
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-14
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 4 2019-05-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-23

 

Print Friendly, PDF & Email