Konkurs w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii klatki piersiowej, dyżurów lekarskich w Oddziale
Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – diagnostyka, leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami.

Plik konkursu – 22.03.2019

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – konkurs.

Wybór oferty

Print Friendly, PDF & Email