Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy: A.Zp-24-5a/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-03-01
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-03-01
Odpowiedź na pytania 2019-03-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-15
Print Friendly, PDF & Email