Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-02-07
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-02-07
Odpowiedź na pytania 2019-02-12
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-02-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-02-27

 

Print Friendly, PDF & Email