Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe       i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP-24-4/19

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019
Print Friendly, PDF & Email