Dostawa bronchofiberoskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego bronchofiberoskopu, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-3/19

Zaproszenie do składania ofert 17-01-2019
Pytania i odpowiedzi 21-01-2019
Pytania i odpowiedzi 22-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

 

Print Friendly, PDF & Email