Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A. ZP. 24-15/2018.

Zaproszenie do składania ofert 30-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-11-2018
Unieważnienie postępowania 10-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email