Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14a/18

Zaproszenie do składania ofert 20-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-11-2018
Pytania i odpowiedzi 23-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email