Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-10/18

Zaproszenie do składania ofert 04-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-10-2018
Odpowiedź na pytania 10-10-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 2 16-10-2018
Print Friendly, PDF & Email