Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania:A.ZP-24-11/17


zaproszenie do składania ofert 24-07-2017
załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 24-07-2017
zmiana treści zaproszenia -pakiet nr 3 26-07-2017
Pytania i odpowiedzi 27-07-2017
Pytania i odpowiedzi 2 28-07-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej            04-08-2017

Print Friendly, PDF & Email